Bedrijven

De binnenlandse cijfers hebben betrekking op bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstakken:
• Industrie
• Energie- en waterleidingbedrijven
• Bouwnijverheid
• Handel en reparatie
• Horeca
• Vervoer, opslag en communicatie
• Zakelijke dienstverlening
• Gezondheids- en welzijnszorg
• Overige dienstverlening.

Het gaat hierbij om in Nederland gevestigde bedrijven, inclusief Nederlandse dochterondernemingen van buitenlandse ondernemingen.