Bescheiden groei omzet detailhandel

In oktober 2006 boekten de ondernemers in de detailhandel bijna 3 procent meer omzet dan in dezelfde maand van 2005. Vergeleken met oktober 2005 was de samenstelling van de koopdagen in oktober 2006 minder gunstig. Na een globale correctie voor dit effect was de omzet in oktober 4 procent hoger dan een jaar eerder.

De winkels in de non-foodbranches realiseerden in oktober 2006 een bijna 3 procent hogere omzet, terwijl in de winkels in de foodsector ruim 1 procent meer werd verkocht. De verkochte artikelen in de detailhandel waren in oktober 2006 ruim 1 procent duurder dan een jaar eerder.

De prijsstijging in de foodsector was ongeveer even groot als de toename van de omzet. Het volume van de verkopen bleef vrijwel gelijk aan dat in oktober 2005. Producten uit de winkels in de non-foodsector waren in oktober bijna 1 procent duurder. Bij deze branches van de detailhandel was het volume van de verkopen bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder.

De omzetgroei is vanaf medio 2005 sterk aangetrokken. In de eerste tien maanden van 2006 was de omzet bijna 6 procent hoger dan in dezelfde periode van 2005. Deze hoge groei volgt op drie jaren met een omzetdaling. De tot nu toe in 2006 gemeten prijsstijging is gematigd en ligt ruim onder de 1 procent. De stevige groei van de detailhandelsomzet is ook terug te zien in de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens.

Omzet detailhandel

Bescheiden groei omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Detailhandel en groothandel.