Frequente internetters

De populatie 12 tot 75 jarigen in 2006 omvat 12, 8 miljoen personen. Bijna 11 miljoen van hen had ooit internet gebruikt. Het overgrote deel van de internetters  (10,5 miljoen) gebruikte het internet frequent. Dat wil zeggen in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gebruikten zij het internet van vrijwel dagelijks tot minimaal 1 x per maand.

Aan deze frequente internetgebruikers is gevraagd voor welke activiteiten ze het internet gebruikten. Het gaat hierbij om activiteiten voor privé doeleinden. Zij konden onder andere antwoorden of ze internet gebruikten om:
• Kranten of nieuwsbladen te lezen of downloaden;
• Te luisteren naar radio of te kijken naar televisie.

Ook werd aan deze groep van personen de vraag voorgelegd:
• In welke mate heeft u schriftelijke post voor privé doeleinden vervangen door internet of e-mail berichten?