Media- en postzaken steeds meer via internet

In 2006 gebruikte bijna 60 procent van de 10,5 miljoen frequente internetters het internet voor mediazaken zoals de krant lezen, radio luisteren of tv kijken. Ook vervangt het voor een groot deel de schriftelijke post.

Internet steeds vaker voor nieuws

Nieuws wordt steeds vaker digitaal verspreid. Kranten en nieuwsbladen lezen of downloaden via internet doet inmiddels 43 procent van de internetgebruikers. Vergeleken met 2005 is dit een toename van 8 procentpunt.

Digitaal nieuws heeft meer mannelijke lezers

Mannen die internet gebruiken lezen vaker kranten en nieuwsbladen via internet dan vrouwen. In 2006 doet 48 procent van de mannelijke internetters dit, tegen 38 procent van de vrouwen. Qua leeftijd zijn het vooral de internetters van 25 tot 45 jaar die het nieuws digitaal lezen.

Gebruik internet voor het downloaden of lezen van kranten of nieuwsbladen, 2005-2006

Radio en televisie via internet favoriet onder jongeren

De computer en het internet zetten het traditionele tv kijken steeds meer onder druk. In 2006 luistert of kijkt 35 procent van de internetters ook via internet naar radio of tv. Dit is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2005. Van vrijwel de helft van alle 12- tot 25- jarige internetgebruikers is radio luisteren en tv kijken één van de internetactiviteiten.

Gebruik internet voor het luisteren naar radio en het  kijken naar televisie, 2005–2006

Geen brieven en kaarten meer

Met de komst van het internet schiet het versturen van poststukken zoals brieven en kaarten er steeds vaker bij in. Zeven procent van de internetters vervangt hun postzaken vrijwel volledig via internet of e-mail, 21 procent doet dat grotendeels. Ook hier zijn het vooral de jongeren van 15 tot 25 jaar die overstappen op internet.
Bijna 30 procent van de internetters is nog helemaal niet overgestapt op het digitale postverkeer. Vooral internetters boven de 55 jaar zijn hier nog niet aan toe.

Vervanging van schriftelijke post door internet of e-mail berichten, 2006

Ger Linden

Bron: De digitale economie (verschijnt binnenkort) 

Bron: StatLine, Onderzoek ICT-gebruik huishoudens en personen