Inkomen

Er is gebruik gemaakt van een indicator van het inkomen, het zogeheten persoonlijk verdiende inkomen. Het is het gemiddelde van lonen, winsten, studiebeurzen en uitkeringen van alle personen.

Alle inkomens zijn geïndexeerd naar het Nederlands gemiddelde voor respectievelijk 1999 en 2002, zodat steden en verhuiscategorieën eenvoudig te vergelijken zijn. De gehanteerde inkomensdefinitie gebruikt andere inkomenscomponenten en wijkt daarmee af van de definitie in andere CBS-publicaties.