Aantal faillissementen vrijwel onveranderd

In oktober 2006 zijn 321 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal bedrijven en instellingen dat failliet ging, was daarmee 16 procent lager dan in oktober 2005. In september werden 309 faillissementen uitgesproken, dat was 31 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste 10 maanden van 2006 is het aantal faillissementen sterk afgenomen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in oktober uitgekomen op 327, vrijwel gelijk aan september. De sterk dalende trend in het aantal faillissementen zet daarmee vooralsnog niet door.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Rechtsbescherming en veiligheid.