Sterkste daling bijstand sinds jaren

In het derde kwartaal van 2006 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar met bijna 11 duizend afgenomen. Dit is de grootste daling in één kwartaal sinds 1999. Eind september 2006 lag het aantal op 311 duizend uitkeringen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Versnelling van de daling in het laatste halfjaar

In een jaar tijd is het aantal bijstandsuitkeringen met 21 duizend afgenomen. Ongeveer driekwart van deze daling vond plaats in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. Het aantal uitkeringen is bij mannen sneller gedaald dan bij vrouwen. Bij mannen daalde het met 12 duizend en bij vrouwen met 9 duizend. Daarnaast namen vooral bijstandsuitkeringen aan jongeren tot 35 jaar af. De daling in die groep bedroeg 15 duizend, dat is ruim 70 procent van de totale afname.

Langzame vergrijzing van de bijstand

De bijstandspopulatie is langzaam aan het vergrijzen. In september 2006 werd 45 procent van de bijstandsuitkeringen toegekend aan personen van 45 tot 65 jaar. In januari 1998 was dit aandeel was nog 33 procent.

Bijstand vaker langdurig

Mensen blijven steeds vaker langere tijd aangewezen op bijstand. Meer dan 80 procent van de bijstandsuitkeringen loopt langer dan een jaar. Op 1 januari 1998 had nog maar 75 procent van de uitkeringen een duur van één jaar of langer.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.