Consumptie hoger

In september 2006 was de binnenlandse consumptie 2,3 procent hoger dan in september 2005. Huishoudens hebben 3,1 procent meer besteed aan goederen. Zij kochten vooral meer duurzame goederen. Aan diensten is 1,6 procent meer besteed dan een jaar eerder. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen.

Aan duurzame goederen is in september 4,6 procent meer besteed dan een jaar eerder. Tot de duurzame goederen behoren onder meer meubels, kleding, auto’s, televisies en wasmachines. Vanaf medio 2005 zijn de bestedingen aan deze conjunctuurgevoelige goederen sterk aangetrokken. In de eerste negen maanden van 2006 is 7 procent meer besteed aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Zulke uitbundige groeicijfers zijn sinds de periode van hoogconjunctuur eind jaren negentig niet meer voorgekomen.

Vergeleken met de groei in voorgaande jaren was de toename van de consumptie in de eerste drie kwartalen van 2006 fors. Er is in deze periode 3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in de eerste drie kwartalen van 2005. Daarbij bleef de toename in het derde kwartaal iets achter bij die in het eerste halfjaar van 2006.

Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is gecorrigeerd: de maandcijfers worden in 2006 gepubliceerd exclusief zorg.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Conjunctuurgegevens.