Ondernemers industrie blijven zeer optimistisch

Het producentenvertrouwen in de industrie kwam in november 2006 uit op 8,8. Dat is vrijwel gelijk aan de recordwaarde in oktober. Sinds de zomer van 2005 is het vertrouwen van de ondernemers sterk toegenomen. De laatste vijf maanden blijft de vertrouwensindicator voortdurend op een zeer hoog niveau staan.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers waren in november iets positiever over hun orderpositie dan in oktober. Hun oordeel over de voorraad gereed product veranderde niet. Ondanks een geringe daling was de verwachting van de industriële ondernemers over hun toekomstige productie nog altijd zeer positief.

Het optimisme van de ondernemers in de industrie hangt samen met de grote tevredenheid over hun orderportefeuille. Ook in november namen de orderontvangsten toe, zij het iets minder dan in oktober. De index orderpositie (ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk) kwam uit op 103,8. Dit is iets lager dan in oktober.

Voor de derde maand op rij overtreft het aantal ondernemers dat uitgaat van een stijging van de personeelsomvang in de komende drie maanden het aantal dat een daling voorziet. In de vijf jaar daarvoor ging de meerderheid van de ondernemers uit van een daling van de personeelsomvang.

In de meeste branches van de industrie is de stemming van oktober op november nauwelijks veranderd. De branchegegevens uit de Conjunctuurtest worden vrijdag 24 november (14.00u.) gepresenteerd in de Industriemonitor, elders op de CBS-website.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie.