Groeitempo uitvoer goederen onveranderd hoog

In september was het uitvoervolume van goederen, na correctie voor werkdageffecten, ruim 9 procent groter dan in september 2005. Het volume van de ingevoerde goederen was bijna 10 procent groter dan een jaar eerder.

In de eerste negen maanden van 2006 was het uitvoervolume van goederen 8,5 procent groter dan in dezelfde periode van 2005. Daarmee ligt de volumegroei van de uitvoer ongeveer 1,5 procentpunt boven die van geheel 2005. De groei van het invoervolume ligt in de eerste negen maanden met 10 procent 3,5 procentpunt hoger dan in geheel 2005.

Met een waarde van 27,3 miljard euro is de uitvoer in september 8 procent hoger uitgekomen dan in september 2005. De waarde van de invoer was eveneens 8 procent hoger uit en bedroeg 24,2 miljard euro. Het handelsoverschot is uitgekomen op 3,1 miljard euro, ongeveer even hoog als in september 2005. September 2006 telde één werkdag minder dan vorig jaar. Het effect hiervan op de groei van de in- en uitvoerwaarde is ongeveer 3 procentpunt.

De in- en uitvoerprijzen waren ongeveer 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Als gevolg van de lagere olieprijs is de prijsstijging beduidend kleiner dan in de voorgaande maanden. De prijs van een vat North Sea Brentolie was in september inmiddels vrijwel gelijk aan die van een jaar geleden. Vanaf maart 2004 was er steeds sprake van forse hogere aardolieprijzen.

De handel met EU-landen nam in september sterker toe dan de handel met niet-EU-landen. De waarde van de invoer uit EU-landen bedroeg 13,4 miljard euro en dat is 10 procent meer dan vorig jaar. De uitvoer naar EU-landen is 8 procent hoger uitgekomen en bedroeg 21,0 miljard euro. Met een waarde van 10,8 miljard euro is de invoer uit niet-EU-landen 6 procent hoger uitgekomen dan in september 2005. De uitvoer bedroeg 6,3 miljard euro en dat is 7 procent meer.

In september is de handel in fabrikaten (zoals leder-, rubber- of houtwaren, papier, garens, ijzer of staal) sterk toegenomen. De invoer steeg met 20 procent en de uitvoer met 22 procent.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.