Afgestudeerden uit het hoger onderwijs

Het gaat om personen met een einddiploma hoger beroepsonderwijs (niveau: bachelor) of wetenschappelijk onderwijs (niveau: bachelor, masters, doctoraal of postdoctoraal). Universitaire bachelors zijn alleen meegeteld als ze het studiejaar erna niet doorgaan voor een masterdiploma.