Ondernemingen

Onder ondernemingen worden hier verstaan de rechtsvormen vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, maatschap, en de buitenlandse rechtsvormen zoals de Ltd. Wanneer deze rechtsvormen echter vennoot zijn van een gefailleerde vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap worden zij niet tot de ondernemingen gerekend.