Directeur-Generaal van het CBS benoemd tot voorzitter van de Partnership Group

Gosse van der Veen, sinds 1 januari 2004 Directeur-Generaal (DG) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), is op voordracht van zijn Europese collega’s benoemd tot voorzitter van de SPC Partnership Group. De benoeming is op persoonlijke titel en geldt voor een periode van twee jaar.

Het Statistical Programme Committee (SPC) is de vergadering van de 25 DG’s van de nationale statistiekbureaus in de EU en staat onder voorzitterschap van de DG van Eurostat. De Partnership Group fungeert als een soort Dagelijks Bestuur dat op strategisch niveau inhoud geeft aan de vergaderingen van het SPC, ideeën en voorstellen ontwikkelt en de besluitvorming daarover voorbereidt.

De Partnership Group bestaat uit acht leden. Naast de voorzitter zijn dat de DG’s van Eurostat, Duitsland, Finland, Italië, Litouwen en Slovenië. Op de agenda voor de komende jaren staan in ieder geval de Code of Practice - een code die de onafhankelijkheid en kwaliteit van de statistiek moet waarborgen -, de administratieve lasten en de intensivering van de Europese samenwerking op diverse terreinen.

Downloads