Emigratie remt bevolkingsgroei

Steeds meer mensen emigreren. In de eerste negen maanden van 2006 zijn bijna 100 duizend mensen geëmigreerd. Voor het derde jaar op rij is de emigratie fors groter dan de immigratie. In die drie jaar is het bevolkingsverlies door migratie opgelopen tot 75 duizend, de omvang van een middelgrote stad. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Emigratie naar recordhoogte

Het aantal emigranten is opnieuw toegenomen, tot bijna 100 duizend in de eerste negen maanden van 2006. Dit zijn er bijna 12 duizend meer dan in de eerste negen maanden van 2005. Bijna de helft van de emigratie bestaat uit in Nederland geboren personen. Als deze ontwikkeling doorzet, zal in 2006 een recordaantal van ruim 130 duizend mensen emigreren.

Nederland vertrekland

Voor het derde jaar op rij is de emigratie fors hoger dan de immigratie. In 2003 hielden het aantal immigranten en emigranten elkaar nog in evenwicht. In de jaren 2004-2006 zijn per saldo ongeveer 75 duizend inwoners vertrokken uit Nederland. Dit is vergelijkbaar met gemeenten als Schiedam en Spijkenisse. In de drie jaren ervoor vestigden zich per saldo nog 75 duizend inwoners.

Immigratie loopt verder op

Ook het aantal immigranten neemt verder toe. In de eerste negen maanden van 2006 hebben zich 76 duizend immigranten in Nederland gevestigd, een toename van 6 duizend ten opzichte van een jaar eerder. De toename doet zich vooral voor bij immigranten uit Polen, Duitsland en de Verenigde Staten. Ook keren steeds meer ooit geëmigreerde Nederlanders terug naar hun geboorteland.

Rem op bevolkingsgroei

Door de oplopende emigratie is het aantal inwoners in de afgelopen negen maanden met slechts 13 duizend toegenomen. Dit zijn er 9 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Naar verwachting zal de bevolkingsgroei in 2006 ongeveer 20 duizend bedragen. Sinds het begin van de metingen in 1900 is de groei niet zo laag geweest.
In de jaren 2004-2006 zal het aantal inwoners naar verwachting met nog geen 100 duizend toenemen. In de jaren 2001-2003 was de groei nog ruim 270 duizend.

Dalende geboorte

Ook de dalende geboorte zet een rem op de bevolkingsgroei. In de eerste negen maanden van 2006 zijn 139 duizend kinderen geboren, ruim 3 duizend minder dan in dezelfde periode van 2005. Met deze ontwikkeling zullen dit jaar minder dan 185 duizend kinderen worden geboren. Dit is het laagste aantal in twintig jaar tijd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads