Aantal faillissementen sterk gedaald

In september zijn er 310 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat is 31 procent minder dan in september 2005. In augustus werden er 350 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat waren er 12 procent minder dan in augustus vorig jaar.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in september uitgekomen op 328, 12 minder dan in augustus. De sterk dalende trend in het aantal faillissementen zet daarmee door. Inmiddels heeft het aantal faillissementen het laagste niveau bereikt sinds juli 2002.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)