Productie industrie iets hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. Hierbij is gecorrigeerd voor de positieve invloed van de samenstelling van de werkdagen en de vakantiespreiding op de productie.

Vrijwel alle branches leverden in augustus meer productie. Alleen in de papier- en de houtindustrie was de productie lager dan een jaar eerder. In de chemie was de toename van de productie het grootst.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden daalde de industriële productie in de periode juli-augustus met 1,1 procent ten opzichte van de periode mei-juni dit jaar. De daling volgt op acht opeenvolgende stijgingen. Er werden in juli-augustus vooral minder investeringsgoederen, grondstoffen en halffabrikaten geproduceerd dan in mei-juni dit jaar. De productie van consumptiegoederen daalde licht.

Productie industrie

Productie industrie iets hoger

Tabel productie.