Omzet industrie hoger

De industrie heeft in augustus dit jaar 11 procent meer omzet gerealiseerd dan in augustus 2005. De hogere omzet is voor ongeveer de helft toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Al tweeëneenhalf jaar is de omzet hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De omzet was in bijna alle branches hoger dan in augustus 2005. Alleen voor de papier- en grafische industrie gold dit niet. De sterkste omzettoename werd gemeten in de hout-, bouwmaterialen- en meubelindustrie. Hier kwam de omzet 15 procent hoger uit. Met een toename van 14 procent was ook in de metaalindustrie en in de aardolie- en chemische industrie de omzet duidelijk hoger dan in augustus 2005.

Op de buitenlandse markt is in augustus 13 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder en op de binnenlandse markt 9 procent meer. Ook in de eerste acht maanden van 2006 groeide de buitenlandse omzet van de industrie iets sterker dan de binnenlandse. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder was de toename respectievelijk 10 en 8 procent. 

Omzet industrie

Omzet industrie

Meer cijfers op de themapagina Industrie.