Adopties van buitenlandse kinderen

Voor de cijfers over adoptie van kinderen uit het buitenland is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Voor de periode tot en met 1994 zijn de totalen van gewone adopties geleverd door de rechtbanken. Het onderscheid naar buitenlandse en Nederlandse adoptiekinderen is ontleend aan verhoudingscijfers volgens Hoksbergen. (Hoksbergen, R.A.C., 2002, Vijftig jaar adoptie in Nederland. Een historisch-statistische beschouwing. Afdeling Adoptie, Universiteit van Utrecht. Deze cijfers zijn afkomstig van het Ministerie van Justitie.

Voor de periode 1995–2005 zijn de aantallen samengesteld op basis van cijfers van de rechtbanken, aangevuld met cijfers van het Ministerie van Justitie over kinderen die geadopteerd zijn via het Haags Adoptieverdrag (1998).