Uitgaven per student

De uitgaven per student zijn in het tertiaire onderwijs relatief hoog door de hoge kosten van het onderzoek op universiteiten. De onderzoeksuitgaven maken in Nederland in deze onderwijssector ongeveer 40 procent uit van de totale uitgaven. De hoogte van de onderzoeksuitgaven in het tertiaire onderwijs is sterk afhankelijk van de nationale infrastructuur voor onderzoeksactiviteiten. Voor een zuivere (internationale) vergelijking van leerlinggebonden uitgaven per student/leerling worden de onderzoeksuitgaven niet meegenomen.