Onderwijs

De onderwijsuitgaven zijn verdeeld naar drie sectoren:
• Primair onderwijs: basisonderwijs en speciaal onderwijs.
• Secundair onderwijs: voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenen onderwijs.
• Tertiair of hoger onderwijs: hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en onderwijs aan promovendi.