Bescheiden groei consumptie

In juli hebben huishoudens in Nederland 1,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Deze groei is lager dan in de maanden ervoor. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in koopdagen.

Consumenten kochten vooral meer voedings- en genotmiddelen. Hieraan werd 3,3 procent meer besteed dan een jaar eerder. Aan duurzame goederen is 2,2 procent meer besteed. In vergelijking met de voorgaande maanden is de groei van deze conjunctuurgevoelige consumptiecategorie fors minder. Gemiddeld lagen de bestedingen aan goederen 2,0 procent hoger dan een jaar eerder. De uitgaven aan diensten lagen 1,0 procent hoger dan een jaar eerder.

Ondanks de lagere groei in juli, herstelt de binnenlandse consumptie fors in 2006. In de eerste zeven maanden gaven huishoudens 2,7 procent meer uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voorgaande jaren was de groei beduidend lager. In 2004 en 2005 bedroeg de consumptiegroei respectievelijk 1,0 en 0,9 procent.

Ongeveer een derde van de binnenlandse consumptieve bestedingen bestaat uit goederen die bij winkels in de detailhandel gekocht worden. Informatie over de relatie tussen de beide statistieken is te vinden in het Focusartikel “Kortetermijnstatistieken over detailhandel en consumptie huishoudens” van 31 augustus 2006.

Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is gecorrigeerd: de maandcijfers worden in 2006 gepubliceerd exclusief zorg. Meer informatie is opgenomen in het Focusartikel “De invloed van het zorgstelsel op conjunctuurindicatoren” gepubliceerd op 24 maart 2006.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers op de themapagina Conjunctuurgegevens.