Productie industrie in de lift

De Nederlandse industrie produceerde in juli, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, 2,7 procent meer dan in juli 2005. Het is voor de zesde maand op rij dat de productie hoger is dan in dezelfde maand een jaar eerder. 

Vrijwel alle branches leverden in juli meer productie. Vooral de metaalindustrie deed het goed met een productietoename van 5 procent. De papier- en grafische industrie produceerde als enige branche minder dan in juli 2005. 

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode juni-juli 1,5 procent hoger dan in april-mei. Het is de achtste toename op rij. 

Productie industrie

Productie industrie

Tabel Productie-index

Downloads