Artikelgroepen

Het belang van een goederengroep in de totale inflatie volgens de HICP hangt samen met de prijsontwikkeling in die groep, maar ook met hoeveel geld consumenten er aan uitgeven. Wegingsfactoren worden per artikelgroep weergegeven als uitgaven in euro’s per 100 000 euro totaaluitgaven. Deze wegingsfactoren worden jaarlijks voor elk land van de eurozone berekend. Verschillen tussen de wegingsfactoren geven het verschil in bestedingspatroon tussen de landen weer. Door de tijd veranderen de gewichten doordat consumenten meer of minder van een artikel gaan kopen, maar ook prijsstijgingen hebben tot gevolg dat het bestedingsaandeel toeneemt.

Het bestedingspatroon in Nederland wijkt in de HICP op een aantal punten af van het gemiddelde in de eurozone. Daar kunnen heel specifieke statistische oorzaken voor zijn. Omdat de lasten van een eigen woning niet in de HICP zijn opgenomen, hangt de weging voor woninghuren ook samen met het aandeel huur- en eigen woningen. Daarnaast wordt van de uitgaven aan gezondheidszorg alleen dat deel meegenomen in de HICP, dat niet verzekerd is ingevolge een sociale verzekering. Het in een land geldende stelsel van ziektekostenverzekeringen speelt dus een belangrijke rol in de weging.