Vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad in de winter 2005/2006 is het percentage mensen van 16 jaar en ouder dat in de periode juli 2005 tot en met juni 2006 een griepprik gehaald heeft.

De gegevens zijn afkomstig uit de module Gezondheid en arbeid van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De jaarlijkse steekproefomvang bedraagt ruim zesduizend personen. Uitgesloten van het onderzoek zijn bewoners van instellingen en tehuizen. Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.