Uitvoer

Uitvoer bestaat uit de rechtstreekse uitvoer plus de entrepotuitslag naar het buitenland.
Onder entrepotuitslag naar het buitenland wordt verstaan de hoeveelheid goederen die vanuit het douane-entrepot rechtstreeks naar het buitenland is gebracht. Bedoelde goederen zijn oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland.