Invoer

Invoer bestaat uit de rechtstreekse invoer plus de entrepotopslag herkomst buitenland.
Onder entrepotopslag herkomst buitenland wordt verstaan de hoeveelheid van een grondstof die rechtstreeks vanuit het buitenland in het douane-entrepot is gebracht, met als bestemming doorvoer.