Grootste bedrijfstakken

De chemische industrie behoorde in 2005 samen met de metaalindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie tot de grootste bedrijfstakken van de industrie.