Aantal faillissementen blijft dalen

In augustus zijn er bijna 350 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat is 13 procent minder dan in augustus 2005. In juli werden er ruim 320 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat waren er 17 procent minder dan in juli vorig jaar.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in augustus uitgekomen op 340. De dalende trend in het aantal faillissementen zet daarmee door. Inmiddels heeft het aantal faillissementen het laagste peil bereikt van de afgelopen vier jaar.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers over faillissementen op themapagina Rechtsbescherming en veiligheid.