Rente weer iets lager

Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, was in september gemiddeld 3,8 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in augustus. Vanaf februari dit jaar was er sprake van een oplopende rente. De afgelopen twee maanden daalde de rente echter weer licht.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van een jaar vijf keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 11 oktober 2006 op 2,25 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 11 oktober op 3,25 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor september berekende Eurostat, het Europese statistische bureau, een gemiddelde inflatie van 1,8 procent. In augustus bedroeg de inflatie in de eurozone 2,3 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)