Inflatie flink lager

De inflatie kwam in september uit op 1,1 procent. Dat is 0,3 procentpunt lager dan in augustus. De daling van de inflatie is vooral een gevolg van de lagere brandstofprijzen. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De prijzen voor benzine waren in september ruim 8 procent lager dan een jaar eerder. Ook de prijsontwikkeling van kleding had een verlagend effect op de inflatie. De prijsontwikkeling van aardappelen en groenten had daarentegen een verhogend effect op de inflatie. Verse groenten waren maar liefst 33 procent duurder dan in september vorig jaar.

Aan de 1,1 procent inflatie in september droegen de in het afgelopen jaar gestegen kosten voor huisvesting, water en energie 1,0 procentpunt bij. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken droegen 0,4 procentpunt bij. Consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten hadden juist een verlagend effect van 0,4 procentpunt. Vervoer had een verlagend effect van 0,2 procentpunt.

Vergeleken met augustus is de bijdrage aan de inflatie van de voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken met 0,2 procentpunt gestegen en die van vervoer met 0,5 procentpunt gedaald.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde indices berekend. Volgens deze methode was de Nederlandse inflatie in september 1,5 procent. Dit is 0,4 procentpunt lager dan in augustus. Nederland behoort al geruime tijd tot de landen met de laagste inflatie in de eurozone. Inmiddels behoort ook Duitsland met een inflatie van 1,1 procent tot deze landen. In augustus bedroeg de Duitse inflatie nog 1,8 procent.

Eurostat, het Europese statistische bureau, berekende voor september een inflatie in de eurozone van 1,8 procent. De inflatie in de eurozone loopt daarmee verder terug. In augustus was deze nog 2,3 procent. 

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers over consumentenprijzen op de themapagina prijzen.