Aantal alleenstaanden gestegen tot 2,5 miljoen

Op 1 januari 2006 woonden er in Nederland 2,5 miljoen alleenstaanden. Dat is bijna 400 duizend meer dan tien jaar geleden. Inmiddels woont ruim één op de zes mannen van 15 jaar of ouder alleen. Voor vrouwen is dit één op de vijf.

Alleenstaanden

Sterkste toename alleenstaande mannen

Het aantal alleenstaande mannen van 35–54 jaar is het meest toegenomen. In 2006 waren dit er 419 duizend, tegen 300 duizend in 1996. Per 100 mannen steeg dit aantal van 13,1 naar 16,7.
In alle leeftijdsgroepen is het aandeel alleenstaanden toegenomen behalve bij vrouwen van 55–74 jaar. Deze daling wordt vooral veroorzaakt doordat mannen op steeds hogere leeftijd overlijden.
De toename van het aantal alleenstaanden hangt samen met de bevolkingsgroei. Bovendien lopen relaties vaker stuk en kiezen jongeren vaker voor alleen wonen.

Alleenstaanden per 100 personen naar leeftijd

Mannen vaak alleen na echtscheiding

Verschillen tussen alleenstaande mannen en vrouwen zijn vooral zichtbaar in de leeftijdsklasse 55–74 jaar. In deze leeftijdsgroep zijn vrouwen vaak alleenstaand nadat de man is overleden en mannen zijn vaak alleenstaand na een echtscheiding. Na echtscheiding met kinderen vormen vrouwen vaak een eenoudergezin terwijl mannen alleen komen te staan.
In 2006 is tweederde van de alleenstaande mannen nog nooit getrouwd geweest. Voor vrouwen ligt dit aandeel op 42 procent. Vier op de tien vrouwen hebben hun huwelijkspartner door sterfte verloren en bij mannen is dit een op de tien. In veel huwelijken overlijdt de man als eerste.

Alleenstaande naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari 2006

Jongeren blijven niet graag alleen

Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg alle alleenstaanden onder de 35 jaar een relatie hebben of willen. Voor 35–64-jarige mannen is dit beeld anders: één op de vijf wil definitief geen vaste relatie. Van de alleenstaande vrouwen in deze leeftijdsgroep wil één op de vier definitief geen vaste partner.
Van de vrouwen die geen vaste relatie willen, geeft een derde aan dat slechte ervaringen uit vorige relaties een rol hebben gespeeld in de keuze om alleen te blijven. Voor mannen is dit één op de vier. Iets minder dan de helft van de mannen heeft geen hoge verwachtingen van relaties. Voor vrouwen is dit één op de vier. De vrijheid speelt zowel voor mannen als vrouwen een belangrijke rol om alleen te willen blijven.

Arie de Graaf

Bron: StatLine
Alleenstaande mannen en vrouwen