Aflopend krediet

Krediet met een vaste looptijd. Het totale bedrag van de lening (de hoofdsom) wordt in zijn geheel ter beschikking gesteld van de kredietnemer. Dit bedrag wordt verhoogd met de over de gehele looptijd van de lening verschuldigde rente en kosten (de kredietvergoeding). Het totaal van hoofdsom en kredietvergoeding moet in een vast aantal (doorgaans maandelijkse) termijnen worden afgelost. De afgeloste bedragen kunnen niet opnieuw worden opgenomen.