Conjunctuurbeeld onverminderd positief

Het conjunctuurbeeld van eind september is onverminderd positief. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt diep in de fase van hoogconjunctuur. Dit houdt in dat van de meeste indicatoren de groei toeneemt en boven hun langjarig gemiddelde ligt.

De economie groeide in het tweede kwartaal stevig. Het volume van het bruto binnenlands product (bbp) was 2,8 procent groter dan een jaar eerder. De uitvoer was de belangrijkste motor achter de groei, maar ook de sterk aangetrokken consumptie door huishoudens en de investeringen leverden een positieve bijdrage. Het tweede kwartaal telde dit jaar een werkdag minder dan in 2005.

Na correctie voor seizoeninvloeden was het volume van het bbp 1,2 procent groter dan in het eerste kwartaal. Dit was de hoogste kwartaal-op-kwartaalgroei in meer dan twee jaar.

In juli was het uitvoervolume van goederen ruim 6 procent groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. De toename is iets lager dan de gemiddelde groei in de eerste zeven maanden van 2006.

De ondernemers in de industrie bleven in september onverminderd optimistisch. Het consumentenvertrouwen verbeterde verder. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening bleven in het tweede kwartaal positief gestemd over omzet en orders.

De inflatie kwam in augustus uit op 1,4 procent. De industriële afzetprijzen waren 5,1 procent hoger dan in augustus 2005. De kapitaalmarktrente is licht gedaald.

De werkloosheid daalde in de periode juni-augustus verder en bereikte de 400 duizend. Zowel het aantal banen als het aantal vacatures liep in het tweede kwartaal verder op. Ook het aantal uitzenduren is verder toegenomen.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)