Arbeidsgehandicapten

De gegevens over arbeidsgehandicapten zijn ontleend aan de Enquête beroepsbevolking (EBB). Aan alle personen van 15-64 jaar wordt gevraagd of zij een langdurige ziekte, aandoening of handicap hebben. Degenen die bevestigend antwoorden wordt een lijst voorgelegd om te bepalen om wat voor aandoening(en) het gaat. Vervolgens wordt gevraagd of de langdurige aandoening een belemmering vormt bij het uitvoeren of verkrijgen van betaald werk. Degenen die hierop ‘ja’ antwoorden, zijn getypeerd als arbeidsgehandicapten.

Van de arbeidsgehandicapten geeft de helft aan last te hebben van rug- en nekklachten. Zowel aandoeningen aan armen als aan benen komen bij meer dan eenderde voor. Daarna zijn psychische klachten en migraine of ernstige hoofdpijnen het meest voorkomend. Mensen kunnen meerdere aandoeningen melden.