Vermeden kooldioxide-emissies

De hoeveelheid niet biogene kooldioxide die extra geëmitteerd zou zijn, wanneer dezelfde hoeveelheid energie op niet niet-duurzame wijze zou zijn opgewekt. De berekeningswijze is vastgelegd in het Protocol Duurzame Energie (SenterNovem, 2004).