IPCC-voorschriften

De emissies zijn berekend volgens de voorschriften van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het zogeheten Kyotoprotocol. Volgens deze voorschriften worden de emissies door verbranding van biomassa (hout, organisch afval, maar ook biogas) niet meegeteld. Door hun kort-cyclische aanwezigheid in de atmosfeer dragen ze niet bij tot een verhoging van de CO2-concentratie. Bij N2O worden de emissies door biogene processen in het oppervlaktewater wel meegenomen.