CO2-equivalenten

Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, wordt gebruik gemaakt van de omrekening naar de zogeheten CO2-equivalenten. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2heeft.
De uitstoot van 1 kg N2O staat gelijk aan 310 CO2-equivalenten en de uitstoot van 1 kg CH4aan 21 CO2-equivalenten.
De fluor(chloor)gassen hebben elk afzonderlijk een hoog CO2-equivalent, maar omdat de uitgeworpen hoeveelheden relatief klein zijn, is hun bijdrage aan het landelijk totaal gering.