Basisjaar 1990

In de periode 2008–2012 moet Nederland op grond van het Kyoto-Protocol de emissies van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van 1990, het jaar basisjaar voor emissiereducties. De emissie in het basisjaar bedraagt in totaal 214,3 miljard CO2-equivalenten. Nederland mag tussen 2008 en 2012 dus gemiddeld 201,4 miljard CO2-equivalenten per jaar uitstoten.

De door Nederland te realiseren emissiereductie wordt deels gerealiseerd door maatregelen die de emissie van broeikasgassen in Nederland beperken. Voor een ander deel mogen ook reducties meetellen die met inzet van Nederlands geld in het buitenland worden gerealiseerd. Nederland kan emissierechten opkopen in andere landen (emissiehandel) of projecten financieren die emissiereducties in het buitenland opleveren (Joint Implementation of Clean Development Mechanism).