Vooral gemeenten subsidiëren sport

In 2004 gaf de overheid ruim 1,2 miljard euro uit aan sport. Van dit geld was 93 procent afkomstig van de gemeenten. Het Rijk nam 6 procent voor haar rekening, de provincies minder dan 1 procent.

Overheidsuitgaven aan sport, 2004

Overheidsuitgaven aan sport, 2004

Meeste geld naar sportaccommodaties

De overheid steunt de sport vooral door subsidies aan verenigingen te verlenen en sportaccommodaties te beheren. Vier vijfde van de uitgaven aan sport gaat naar sportaccommodaties. Dit bedrag, 1 miljard euro in 2004, wordt vrijwel volledig betaald door de gemeenten. In 2004 werd aan sportclubs en sportraden 158 miljoen euro uitgegeven, waarvan 66 miljoen euro door het Rijk en 87 miljoen euro door gemeenten.

Kleine verschillen tussen gemeenten

Voor een deel werden de gemeentelijke uitgaven aan sport gecompenseerd. Door huuropbrengsten en inkomsten uit toegangsbewijzen voor sportaccommodaties verdienden zij namelijk ruim 0,3 miljard euro terug. Per saldo besteedden de gemeenten gemiddeld bijna 50 euro per inwoner aan sport. Kleine gemeenten gaven relatief veel geld uit aan sportaccommodaties. Op het gebied van sportclubs en -raden waren de grote gemeenten juist actiever.

Uitgaven per inwoner aan sport door gemeenten, 2004

Uitgaven per inwoner aan sport door gemeenten, 2004

Meer gemeentelijke sportuitgaven begroot in 2006

De gemeenten gaven in 2004 evenveel uit aan sport als in 2003. Volgens de gemeentelijke begrotingen waren zij niet van plan om in 2005 meer geld voor sport uit te trekken. In 2006 lijkt het tij echter te keren, want voor dit jaar verwachten de gemeenten bijna 6 procent meer aan sport uit te geven dan in 2005.

Ontwikkeling uitgaven gemeenten aan sport

Ontwikkeling uitgaven gemeenten aan sport

Lia Siebeling en Ed Verburg