Consumentenvertrouwen licht gestegen

Het consumentenvertrouwen is in augustus licht gestegen ten opzichte van juli. Vanaf het najaar van 2005 laat het consumentenvertrouwen een duidelijke stijging zien. De laatste drie maanden zijn er iets meer optimisten dan pessimisten onder de consumenten.

De lichte verbetering van het consumentenvertrouwen is voornamelijk veroorzaakt door een positiever oordeel over het economische klimaat. Vooral het oordeel van consumenten over de economie in de komende twaalf maanden verbeterde.

De koopbereidheid van consumenten bleef in augustus vrijwel onveranderd. Zowel het oordeel over de eigen financiële situatie als het oordeel over het doen van grote aankopen bleef nagenoeg gelijk. In de voorgaande maanden is het oordeel over het doen van grote aankopen wel fors gestegen. Die sterke verbetering werd in augustus vastgehouden.

Voor het vergelijken van het consumentenvertrouwen tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde cijfers berekend. Op 10 juli is een focusartikel verschenen, waarin nader is ingegaan op de Europese cijfers: “Nederlandse consument positiever dan Europese”.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers over consumentenvertrouwen en andere conjunctuurindicatoren op de cijferpagina conjunctuurgegevens