Economie stevig gegroeid

Het volume van het bruto binnenlands product (BBP) was in het tweede kwartaal 2,4 procent groter dan een jaar eerder. De uitvoergroei was ook nu de belangrijkste motor achter de groei. De sterk aangetrokken consumptie door huishoudens en de investeringen leverden eveneens een positieve bijdrage. Het tweede kwartaal van 2006 telde een werkdag minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten was het volume van het bruto binnenlands product 1,0 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2006. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is de hoogste in ruim twee jaar.

De consumptieve bestedingen door huishoudens waren 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral aan duurzame consumptiegoederen werd meer uitgegeven. Het volume van de overheidsconsumptie was in het tweede kwartaal 1,2 procent groter. De overgang naar het nieuwe zorgstelsel brengt in 2006 een verschuiving met zich mee van consumptie door huishoudens naar consumptie overheid. De consumptiecijfers zijn hiervoor echter gecorrigeerd.

De groei van de uitvoer van goederen en diensten viel in het tweede kwartaal iets terug, naar 6,6 procent. Dit is weliswaar 1,7 procentpunt minder dan in het eerste kwartaal, maar nog altijd hoger dan het gemiddelde in 2005. Hoewel de hogere export voor een groot deel voor rekening van de wederuitvoer kwam, nam ook de export van Nederlands product duidelijk toe. De invoer groeide vrijwel even hard als de uitvoer. Het invoervolume was in het tweede kwartaal 6,5 procent groter dan een jaar eerder.

In het tweede kwartaal werd 2,6 procent meer geïnvesteerd dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Vooral de investeringen in machines en computers waren hoger, maar ook in woningen en vrachtauto’s werd meer geïnvesteerd.

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers over economische groei