Bijna 18 duizend gedetineerden

Op 30 september 2005 zaten in de Nederlandse gevangenissen 17,6 duizend gedetineerden. Dat waren er ruim duizend meer dan een jaar eerder.

Meer plaatsen door meer personen op 1 cel

Het aantal gedetineerden op 30 september in Nederland was 17 600. Dit aantal is ten opzichte van 2004 met 7 procent en ten opzichte van 1996 met 48 procent toegenomen. Deze toename hing samen met de uitbreiding van het aantal detentieplaatsen. Naast nieuwbouw zijn er vanaf 2003 cellen met plaats voor meer personen.
Ook de mogelijkheid om de straf geheel of gedeeltelijk thuis uit te zitten is uitgebreid. Zo zat een op de tien veroordeelde gedetineerden op 30 september 2005 de straf thuis uit, al dan niet onder elektronisch toezicht.

Aantal gedetineerden, 30 september

Aantal gedetineerden, 30 september

Gedetineerden zijn vooral mannen

De gedetineerdenbevolking bestond op de peildatum bijna geheel uit mannen (93,5 procent). Gedetineerden tussen de 25 en 35 jaar vormden de grootste groep: ruim een derde van het totaal. Bijna een kwart van de gedetineerden was jonger dan 25 jaar en slechts 3 procent was ouder dan 55 jaar.

Leeftijdsverdeling gedetineerden, 30 september 2005

Leeftijdsverdeling gedetineerden, 30 september 2005

Eenderde zit in voorlopige hechtenis

Bijna de helft van de gedetineerden bestond uit personen die door de rechter tot gevangenisstraf of tot hechtenis zijn veroordeeld. Het ging hierbij om 7 800 mannen en 500 vrouwen. Eenderde van de gedetineerden zat in voorlopige hechtenis. De overige gedetineerden waren vreemdelingen in afwachting van uitzetting en passanten in afwachting van een plaats in een tbs-kliniek.

Veel mannen veroordeeld voor een geweldsdelict

Bijna 40 procent van de veroordeelde mannen verbleef in de gevangenis voor geweldsdelicten. Dit aandeel lag bijna twee keer zo hoog als bij de vrouwen. Daarentegen lag het aandeel vrouwen veroordeeld wegens opiumdelicten (37 procent) juist duidelijk hoger dan het aandeel mannen (21 procent).

Veroordeelden naar delict, 30 september 2005

Veroordeelden naar delict, 30 september 2005

Aandeel kortgestraften stijgt met een derde

Op 30 september 2005 zaten 1,9 duizend veroordeelden, vrijwel uitsluitend mannen, een straf uit met een duur van vier jaar of langer. Deze langgestraften maakten 23 procent van het totale aantal veroordeelden uit. In 1996 was dit aandeel even groot. Het aandeel kortgestraften nam tussen 1996 en 2005 juist met een derde toe. In totaal zaten op 30 september 2005 veertien personen met een levenslange vrijheidsstraf in de Nederlandse gevangenissen.

Percentage veroordeelden naar strafduur, 30 september

Percentage veroordeelden naar strafduur, 30 september

Marcelle van Zee en Frits Huls