Detailhandel doet goede zaken in mei

De ondernemers in de detailhandel realiseerden in mei dit jaar ruim 12 procent meer omzet dan in mei 2005. Het volume van de omzet in mei was bijna 12 procent groter. De door de detailhandel verkochte artikelen waren iets duurder dan een jaar eerder. Het omzetcijfer is positief beïnvloed door de samenstelling van de koopdagen. Ook na een globale correctie voor dit effect is er echter fors meer omgezet dan in mei 2005. De toename bedraagt dan ongeveer 10 procent.

Groeicijfers van 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder komen bij de detailhandelsomzet zelden voor. De hoge groei in mei 2006 kan voor een deel worden toegeschreven aan het relatief lage niveau van de detailhandelsomzet in mei 2005.

Zowel de detailhandel in voedings- en genotmiddelen als de non-foodbranches deden goede zaken. De omzet van de winkeliers in de non-foodbranches van de detailhandel was in mei bijna 16 procent hoger dan een jaar eerder. De prijzen van de verkochte artikelen bleven vrijwel ongewijzigd. De omzettoename werd breed gedragen. In vrijwel alle onderscheiden non-foodbranches lag de omzet meer dan 10 procent hoger dan in mei 2005. Met bijna 20 procent meer omzet waren de bovenkledingwinkels koploper.

De omzettoename van de winkels in voedings- en genotmiddelen was met bijna 7 procent eveneens hoog. Er was een bescheiden prijsstijging van 0,6 procent ten opzichte van mei 2005.

De volumeontwikkeling van de detailhandelsomzet geeft een eerste indicatie van de volumeontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens. Ongeveer een derde van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen bestaat uit goederen die bij winkels in de detailhandel gekocht worden. 

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers over de detailhandel