Producentenvertrouwen sterk verbeterd

De ondernemers in de industrie zijn in juli nog optimistischer dan in juni. Het producentenvertrouwen kwam uit op 9,2. Daarmee heeft deze stemmingsindicator voor de industrie de hoogste stand bereikt sinds de start van de waarneming begin 1985. In de afgelopen twaalf maanden is de stemming onder de ondernemers sterk verbeterd.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. De cijfers over het producentenvertrouwen zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.

De ondernemers waren in juli dit jaar positiever gestemd over alle drie de deelindicatoren. Vooral over hun orderpositie waren ze zeer te spreken. De orderportefeuille van de Nederlandse industrie, uitgedrukt in maanden werk, is sinds januari 1993 niet meer zo groot geweest. Het percentage ondernemers dat de orderpositie als “groot” beoordeelt loopt op. Ook geven de ondernemers aan dat hun concurrentiepositie op de binnenlandse en buitenlandse markt is verbeterd.

De positieve stemming wordt breed gedragen. In de meeste branches van de industrie is het oordeel over de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen verbeterd ten opzichte van juni dit jaar. Met name de producenten van investeringsgoederen zijn zeer tevreden over hun orderpositie, zij ontvingen fors meer orders uit het buitenland.

In juli verwacht 11 procent van de industriële ondernemers de werkgelegenheid in de komende drie maanden uit te breiden, terwijl 13 procent de personeelsomvang denkt in te krimpen. Wel is onder de producenten van investeringsgoederen het aantal ondernemers dat meer personeel wil duidelijk groter dan het aantal dat een krimp verwacht.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers over producentenvertrouwen