Werkloosheid blijft dalen

De daling van de werkloosheid houdt aan. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden daalde de werkloosheid in april-juni met bijna 2 procent ten opzichte van de periode maart-mei. Er waren gemiddeld in april-juni 407 duizend mensen werkloos. Dit komt overeen met 5,5 procent van de beroepsbevolking.

De werkloosheid is in de afgelopen zes maanden sterk gedaald en uitgekomen op het laagste aantal sinds de zomer van 2003. In de eerste drie kwartalen van 2005 schommelde de seizoengecorrigeerde werkloosheid nog rond de 490 duizend, het hoogste aantal van de afgelopen jaren.

De daling van de jeugdwerkloosheid houdt aan. In het tweede kwartaal waren er 32 duizend werklozen van 15-24 jaar minder dan een jaar eerder. In deze leeftijdscategorie komt dit overeen met een daling van 13,8 naar 10,3 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid onder jonge mannen daalde sterker dan onder jonge vrouwen. Bij de andere leeftijdsgroepen nam het werkloosheidspercentage ook af, maar was de daling minder sterk.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers over werkloosheid