Rente onveranderd

Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, was in juni gemiddeld 4,0 procent. Dat is even hoog als in mei. De rente loopt op sinds september 2005, toen het laagste niveau in lange tijd werd bereikt.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van een half jaar drie keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 15 juni 2006 op 1,75 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 15 juni op 2,75 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor juni berekende Eurostat, het Europese statistische bureau, een gemiddelde inflatie van 2,5 procent. In mei bedroeg de inflatie in de eurozone eveneens 2,5 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)