Benoeming Peter van de Ven tot vice-voorzitter CMFB

Peter van de Ven

Peter van de Ven, hoofd Nationale rekeningen binnen het CBS, is in het overleg van de Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB) d.d. 29-30 juni benoemd tot vice-voorzitter van het CMFB. Hans-Peter Glaab van de Duitse centrale bank is in hetzelfde overleg benoemd tot voorzitter. Deze benoemingen gelden voor een periode van twee jaar en gaan in per 1 januari 2007. Het CMFB is een Europees adviesorgaan op het vlak van macro-economische statistieken; per lidstaat is zowel de centrale bank als het nationaal statistisch bureau vertegenwoordigd. Het CMFB is vooral bekend van zijn adviezen op het vlak van de registratie van transacties voor de meting van de EMU-criteria overheidstekort en overheidsschuld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van het CMFB.