Jongeren voelen zich vaker onveilig dan ouderen

Bijna een kwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder voelt zich wel eens onveilig. Dit geldt vooral voor jongeren en vrouwen. De gevoelens van onveiligheid zijn het grootst in sterk verstedelijkte gebieden.

Vooral jongeren voelen zich onveilig

Begin dit jaar gaf 24 procent van de bevolking (15-plus) aan zich wel eens onveilig te voelen. Dit is iets minder dan vorig jaar, toen 27 procent zich wel eens onveilig voelde.
Ongeveer een derde van de jongeren onder de 25 jaar gaf aan zich wel eens onveilig te voelen. Van de 65-plussers zei iets minder dan een vijfde zich onveilig te voelen.

Jonge vrouwen voelen zich het vaakst onveilig

Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Jonge vrouwen voelen zich ongeveer twee keer zo vaak onveilig als jonge mannen. Vooral voor vrouwen geldt dat de onveiligheidsgevoelens sterk afnemen met de leeftijd. Jonge vrouwen voelen zich bijna tweemaal zo vaak onveilig als vrouwen boven de 65.

Onveiligheidsgevoelens naar geslacht en leeftijd, 2006

Onveiligheidsgevoelens naar geslacht en leeftijd, 2006

Jonge vrouwen voelen zich overal onveiliger

Op plekken waar groepen jongeren rondhangen, voelt men zich relatief vaker onveilig dan op andere locaties zoals rondom uitgaansgelegenheden, op straat of in het winkelcentrum in de eigen buurt, in het openbaar vervoer. Dit geldt voor iedere leeftijd en voor vrouwen en mannen. Jongeren voelen zich op al deze plekken vaker onveilig dan ouderen en vrouwen vaker dan mannen.

Onveiligheidsgevoelens bij vrouwen naar situatie, 2006

Onveiligheidsgevoelens bij vrouwen naar situatie, 2006

Meeste onveiligheidsgevoelens in de steden

In zeer sterk stedelijke gebieden zijn de onveiligheidsgevoelens van de bewoners het sterkst: een op de drie personen voelt zich hier wel eens onveilig. In niet-stedelijke gebieden ligt dit percentage ongeveer twee keer zo laag.

Allochtonen en autochtonen in zelfde buurt even vaak onveilig

Een derde van de niet-westerse allochtonen voelt zich wel eens onveilig tegen ruim een vijfde van de autochtonen. Uit analyse blijkt dat dit komt doordat allochtonen relatief vaker in de (zeer) sterk stedelijke gebieden wonen, waar onveiligheidsgevoelens vaker voorkomen. Binnen dezelfde buurten voelen allochtonen en autochtonen zich vrijwel even vaak onveilig.

Onveiligheidsgevoelens, 2006 (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

Onveiligheidsgevoelens, 2006 (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)

Carin Reep