Consumentenvertrouwen fors gestegen

Het consumentenvertrouwen is in juni met 9 punten gestegen. Dit is een forse stijging. Hiermee passeerde het vertrouwen voor het eerst sinds vijf jaar de nullijn. Er zijn nu meer optimisten dan pessimisten. Het is de tiende maand op rij dat het vertrouwen hoger is dan een maand eerder. In deze periode steeg het vertrouwen in totaal met 32 punten.

Consumenten waren in juni aanzienlijk positiever over het economisch klimaat dan een maand eerder. Vooral het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde sterk. Voor het eerst sinds maart 2001 waren consumenten hier positief over. Het oordeel over de komende twaalf maanden verbeterde ook flink en bereikte de hoogste waarde sinds 1986 (begin van de reeks).

De koopbereidheid verbeterde in juni ook. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een aanzienlijk verbeterd oordeel van consumenten over hun eigen financiën. Over het doen van grote aankopen veranderden consumenten nauwelijks van mening.

Het percentage consumenten dat een daling van de werkloosheid verwacht, kwam in juni uit op 47 procent. Dit is de hoogste waarde in ruim vijfenhalf jaar. Dit percentage vertoont al twee jaar een stijgende lijn.

Voor het vergelijken van het consumentenvertrouwen tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde cijfers berekend. Volgens deze methode is het Nederlandse consumentenvertrouwen in mei uitgekomen op 9. Dit is 4 punten hoger dan in april. Maandag 10 juli verschijnt een focusartikel, waarin nader wordt ingegaan op de Europese cijfers.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers over consumentenvertrouwen en andere conjunctuurindicatoren