Woningvoorraad groeit sneller

Het aantal woningen in Nederland is in 2005 met 55 duizend toegenomen. Daarmee groeide de woningvoorraad in 2005 sterker dan in de twee voorgaande jaren. Nederland telt op 1 januari 2006 ruim 6,9 miljoen woningen.

Groei nog niet op niveau van eind jaren negentig

In 2005 kwamen er 74 duizend woningen bij en verdwenen er 19 duizend. De groei van de woningvoorraad met 55 duizend was echter nog niet zo hoog als in de tweede helft van de jaren negentig. In de periode 1995–1998 lag de groei boven de 80 duizend woningen per jaar. Daarna volgden jaren van geleidelijke afname, tot in 2003 met een groei van 47 duizend het laagste punt bereikt werd.
Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2006 blijkt dat de woningbouw begin dit jaar sterk gestegen is.

Groei van de woningvoorraad

Groei van de woningvoorraad

Woningdichtheid het hoogst in Zuid-Holland

In Nederland staan op 1 januari 2006 gemiddeld 205 woningen op iedere km2 land. Dat zijn 22 woningen per km2 meer dan in 1995. De woningdichtheid is het hoogst in Zuid-Holland. Daar staan gemiddeld 539 woningen op iedere km2.

Woningdichtheid per provincie, 1 januari

Woningdichtheid per provincie, 1 januari

Groei het hoogst in de Randstad

In de randstedelijke provincies Zuid- en Noord-Holland en Utrecht is de woningdichtheid de afgelopen tien jaar het sterkst gestegen. Daar kwamen meer dan 40 woningen per km2 bij. Ook in Flevoland lag de toename boven het landelijke gemiddelde.

In Zuid-Holland 11 duizend woningen meer

De woningvoorraad groeide in 2005 relatief gezien het meest in de provincie Utrecht (1,4 procent). Absoluut gezien is de toename het grootst in de provincie Zuid-Holland. Daar groeide de woningvoorraad met 11 duizend.

Gemeenten met de hoogste groei woningvoorraad, 2005

Gemeenten met de hoogste groei woningvoorraad, 2005

Toename in 2005 het grootst in gemeente Utrecht

In de gemeente Utrecht is de woningvoorraad in 2005 het snelst gegroeid. Er kwamen 2 600 woningen bij, vooral door nieuwbouw in Leidsche Rijn. In Amsterdam groeide de voorraad met 1 650 woningen. Ook in Haarlemmermeer, Tilburg en Nijmegen groeide de woningvoorraad fors.
In een aantal gemeenten, zoals Beverwijk, Groningen, Delfzijl en Hilversum, nam de woningvoorraad in 2005 af.

Caroline van Houwelingen